church banner 1300_a01

Missie

Wij hebben één groot verlangen:
Om een beweging in Nederland op gang te krijgen met als uniek doel christenen inzicht geven in hun persoonlijke bestemming en bij te dragen aan het dagelijks uitleven van deze bestemming (missie).

Wij zijn een platform die lokale trainers en geestelijke leiders de best mogelijke training en tools willen geven. Zodat deze trainers en geestelijke leiders christenen kunnen activeren, faciliteren en vrij zetten in hun unieke bestemming en waarde.

vingerprint

Christenen

activeren

vingerprint

Christenen

faciliteren

vingerprint

Christenen vrijzetten in hun unieke bestemming en waarde

Talenten in de kerk

De verschillende talenten en gaven die iedere persoon heeft, zijn van invloed op de manier waarop een kerk of gemeente zich beweegt en haar missie vervult.Vision for Church is erop gericht inzichtelijk te maken welke talenten, potentiële geestelijke gaven en passie(s) God in de gemeente en/of het leiderschapsteam heeft gelegd. Vision for Church maakt hiervoor gebruik van objectieve meting van uw ta lenten.

Talententest

De talententest helpt u om de mensen in uw gemeente/kerk op de juiste plek in te zetten. Op een wetenschappelijk onderbouwde wijze wordt een objectief en betrouwbaar beeld gegeven van uw talenten en gaven. Vision for Church richt zich op 4 verschillende gebieden:

  • Leiders (individueel)
  • Leiderschapsteam van de gemeente/kerk
  • Bepalen gemeentevisie en -missie
  • Gemeenteleden

De Fakkel Familiekerk

Rafaël Nederland

Navigators

 

Rafaël De Rivier

 

De Rank

 

fakkel
cropped-RN-Logo-90-e
logo
rafael-logo-300x150
cropped-de-Rank_logo_300

Meer informatie of deelnemen,

neem contact met ons op voor een informatief gesprek