Church leaders

Eén van de sleutels van een goede en gezond functionerende kerk of organisatie is dat mensen die ‘gebieden’ innemen die ook passen bij hun door God gegeven talenten/ gaven en roeping. Functioneren als het lichaam van Christus dus! De volgende vragen zijn voor elke kerkleider actueel:

  • Hoe stimuleer je de aan jouw toevertrouwde mensen dié plek in het lichaam die door God bedoeld is voor hen?
  • Hoe help je jouw mensen met meer inzicht over henzelf, hun unieke waarde te ontdekken en hoe ze deze het best kunnen inzetten?
  • Hoe lukt het je om de aan jou toevertrouwde mensen te activeren, te faciliteren en vrij te zetten in de door God gegeven bestemming?
  • En hoe gaan we om met verschillen in de samenwerking?

Dit zijn steeds terugkerende thema’s binnen de kerk. Hoe zou het zijn wanneer de kerk de beschikking heeft over een programma dat bovengenoemde vragen helpt beantwoorden? Wat zou het de kerk opleveren wanneer er een programma is die kerkleiders ondersteund om mensen inzicht te geven in hun bestemming? Dat mensen activeert om op hun unieke wijze expressie te geven aan Gods liefde naar hun omgeving toe? Mensen meer in hun kracht zet, samenwerking en afstemming bevordert, zelfvertrouwen geeft en hun door God gegeven identiteit verstevigt? Vision for Life is hiervoor ontwikkelt en opgezet!

Vision for life

Vision for Life is opgericht door Triple Balance en is voor ons het maatschappelijke label geweest waaronder wij kerken en stichtingen vaak geholpen hebben. Vanuit onze jarenlange ervaring op het gebied van talentmanagement hebben we het verlangen om een beweging op gang brengen in Christelijk Nederland. Daarom hebben we het label Vision for Life opgezet. In samenwerking met Quickscans hebben we een unieke en betaalbare online tool en rapportage klaargemaakt, die inzicht geeft in uw persoonlijke talenten. Vision for Life wil het lichaam van Christus dienen en versterken.

De kerk ondersteunen en in staat stellen

De opzet van Vision for Life is erop gericht om lokale coaches en trainers toe te rusten om zelf binnen hun (eigen) kerken of christelijke organisaties aan de slag te gaan. Wij denken dat het een passende route is voor kerken om zelf hun coaches/trainers naar de V4L certificeringstraining toe te sturen. Deze coaches/trainers zijn bekend binnen de eigen geledingen en hebben het vertrouwen om daarna zelf binnen de kerk aan de slag te gaan binnen de afgestemde kaders. Op deze wijze kunnen kerken zelf hun planning en uitvoering inkleuren die het beste bij hen past.

Train de trainer

We willen onze kennis en ervaring delen en een netwerk van gemotiveerde trainers en coaches verzamelen en toerusten. Zodat zij deze beweging binnen de kerken en christelijke non-profit organisaties, waar zij mee in contact zijn, op gang kunnen brengen. De licentiekosten hebben we ook op een betaalbaar niveau gebracht van €250 incl. BTW per deelnemer. De certificeringstraining duurt 3 dagdelen. Wie heeft u op het oog?

Kostenplaatje

Vision for Life heeft geen winstoogmerk en is erop gericht om een zo groot mogelijke groep mensen in staat te stellen om deel te nemen. Zo kan elke christen op persoonlijk niveau betaalbaar geholpen worden om inzicht te krijgen in hun unieke bestemming en het uitleven daarvan. De kosten van de test is slechts €45 incl. BTW(p.p.).

Enthousiast?

Bent u enthousiast over deze missie? Heeft u mensen in uw kerk of organisatie die gewend zijn om met groepen te werken? Communicatief vaardig zijn en deze missie ook invulling willen geven? Geef ze dan op voor de certificeringstraining. Meld ze aan via info@v4l.nl.